Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › UWAGA! Aktualizacja...
sobota, 8 sierpnia 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.   
UWAGA: W aneksie (od str. 121) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule.       
Pobierz dokument ...

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (.docx) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:
- kolorem czerwonym i literą N oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „nowej" formule
- kolorem granatowym i literą S oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „starej" formule
- kolorem czarnym oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku obu formuł egzaminu maturalnego.

Symbol
załącznika
Załącznik Formuła egzaminu
"nowa" "stara"
6 Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (.docx) ...
22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego (.docx) ...
22b_1905 Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego (.docx) ...
22c_1905 Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego (.docx) ...
23a Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (art. 44zzy ust. 7 ustawy) (.docx) ...
23b Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (art. 44zzy ust. 8 ustawy) (.docx) ...
31_1905 Wniosek o zwrot na imienny rachunek bankowy wniesionej przez absolwenta opłaty za egzamin maturalny w części ustnej (.docx) ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-06 08:00
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl