Strona główna › Informacja dla Zdających o... › Informacje szczegółowe dla...
poniedziałek, 28 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Informacje szczegółowe dla zdających

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - wrzesień 2020


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2020 r. przysługuje: 

       a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 11 sierpnia 2020 r. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden egzamin pisemny,
            do tego egzaminu przystępował w czerwcu/lipcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony
            oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 11 sierpnia 2020 r. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden egzamin pisemny,
            do tego egzaminu przystępował w czerwcu/lipcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 
      14 sierpnia 2020 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole
       albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w czerwcu bieżącego roku 
       składał bezpośrednio w OKE.

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej" formule
       (Załącznik 7a)   Druk do pobrania …

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej" formule
       (Załącznik 7b)   Druk do pobrania …


Pisemny egzamin „poprawkowy” przeprowadzony będzie  8 września 2020 r. (wtorek), początek godz. 14.oo w macierzystych szkołach zdających.


Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje organizacyjne adresowane do pp. Dyrektorów szkół, dotyczące przeprowadzenia we wrześniu 2020 r. „poprawkowego” egzaminu maturalnego, są dostępne w serwisie internetowym Komisji po zalogowaniu.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-11 16:04
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl