Strona główna › Komunikat Dyrektora OKE w...
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-31 17:17
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl