Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Informacja o sposobie...
poniedziałek, 21 czerwca 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

AKTUALIZACJA Z DNIA 19.04.2021 R.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021.        
Pobierz dokument ...

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (.docx) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:

Symbol
załącznika
Załącznik Formuła egzaminu
"nowa"
(formuła 2015)
1a
(wariant A)
Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.
(.pdf) ...
1b
(wariant B)
Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana
lub przekształcona;
(2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
(3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży,
który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
(4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
(6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
(.pdf) ...
1c
(wariant C)
Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.). (.pdf) ...
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (.pdf) ...
6 Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (.pdf) ...
7_2314 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (.pdf) ...
26 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (.pdf) ...
27 Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca (.pdf) ...
30 Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r. (.pdf) ...
31 Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016-2020, o wydanie w 2021 r. świadectwa dojrzałości (.pdf) ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 11:04
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl