Strona główna › ... › Praca › Konkurs dla kandydatów na...
niedziela, 29 listopada 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Konkurs dla kandydatów na autorów i recenzentów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego. Wykaz kwalifikacji, w których będą tworzone materiały egzaminacyjne zawiera Załącznik 1.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie odpowiedniego zgłoszenia (załączniki poniżej) i przesłanie na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres konkursWEZ@oke.poznan.pl (Uwaga - jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego dokumentu) w temacie należy wpisać Konkurs egzamin zawodowy.

Zgłoszenia należy przesłać osobno dla każdej kwalifikacji.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2020 r.

Oceny kandydatów biorących udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Kierownik WEZ i koordynatorzy zawodu w Wydziale Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Kryteria wyboru kandydatów:

  • spełnienie wymagań koniecznych określonych w zgłoszeniu kandydata,
  • wybierani będą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach dodatkowych,
  • pierwszeństwo w naborze mają osoby zamieszkałe w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz o wykonanie próby pracy. Na potrzeby Konkursu Kandydat sam uwierzytelnia przedkładane Komisji kopie dokumentów.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną do 6 listopada 2020 r.

 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1. Wykaz kwalifikacji wraz z liczbą zadań do opracowania

Dla nauczyciela:

Dla pracownika szkoły wyższej:

Dla przedstawiciela pracodawcy:

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-21 12:51
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl