niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze próbnego egzaminu...

Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty - 2021

Poniżej zamieszczamy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty 2021.

 

17 MARCA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OPOP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OPOP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OPOP-400-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt (OPOP-500-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów niewidomych - czarnodruk
(OPOP-660-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (OPOP-700-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących oraz słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OPOP-740-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(OPOP-800-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-820-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz słabowidzących - czcionka 16 pkt
(OPOP-840-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz niesłyszących i słabosłyszących
(OPOP-870-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z afazją
(OPOP-900-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
(OPOP-Q00-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
(OPOP-C00-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...

 

18 MARCA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OMAP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OMAP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OMAP-400-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt (OMAP-500-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów niewidomych - czarnodruk
(OMAP-660-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (OMAP-700-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących oraz słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OMAP-740-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(OMAP-800-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-820-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz słabowidzących - czcionka 16 pkt
(OMAP-840-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz niesłyszących i słabosłyszących
(OMAP-870-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z afazją
(OMAP-900-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
(OMAP-Q00-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
(OMAP-C00-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...

 

19 MARCA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OJAP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OJAP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OJAP-400-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt (OJAP-500-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów niewidomych - czarnodruk
(OJAP-660-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (OJAP-700-2103)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących oraz słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OJAP-740-2103)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(OJAP-800-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-820-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz słabowidzących - czcionka 16 pkt
(OJAP-840-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
oraz niesłyszących i słabosłyszących
(OJAP-870-2103)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla uczniów z afazją
(OJAP-900-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
(OJAP-Q00-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK FRANCUSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OJFP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OJFP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt (OJFP-500-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK HISZPAŃSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OJHP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OJHP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OJNP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OJNP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OJNP-400-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt (OJNP-500-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (OJNP-700-2103)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(OJNP-800-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z afazją
(OJNP-900-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
(OJNP-Q00-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OJRP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OJRP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt (OJRP-400-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt (OJRP-500-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (OJRP-700-2103)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
(OJRP-800-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z afazją
(OJRP-900-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (OJWP-100-2103) pobierz... pobierz... pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera (OJWP-200-2103)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-19 16:00
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl