niedziela, 22 maja 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Informacja o sposobie...

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022.        
Pobierz dokument ... (aktualizacja z dnia 28.09.2021 r.)

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (docx) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:

Symbol
załącznika
Opis  
1a

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (Deklaracja A)

Wypełnij, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; wypełnioną deklarację (strony 1-5) złóż do dyrektora Twojej szkoły do 30 września 2021 r. (jako deklarację wstępną). Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej 7 lutego 2022 r.
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny; wypełnioną deklarację (strony 1-5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r.

pobierz ...

(aktualizacja z dnia 21.09.2021)
1b

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (Deklaracja B)

Wypełnij, jeżeli ukończyłeś(-łaś):
(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
(4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

pobierz ...
1c

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (Deklaracja C)

Wypełnij, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

pobierz ...
2

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Wypełnij, jeżeli z uzasadnionych przyczyn (np. zawodowych, zdrowotnych) musisz w 2022 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś).

pobierz ...
6

Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Wypełnij, jeżeli z ważnej i udokumentowanej przyczyny (przypadek losowy lub zdrowotny) nie mogłeś(-łaś) przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym.

pobierz ...
17

Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

pobierz ...
26

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Wypełnij, jeżeli chcesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny ze względu na niskie dochody.

pobierz ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-11 12:16
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl