Strona główna › ... › Miejsce przeprowadzenia... › Miejsca przeprowadzenia...
wtorek, 28 września 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych - październik 2021

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o miejscach przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły branżowej I stopnia w sesji jesiennej w 2021 r.

Zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły branżowej I stopnia w sesji jesiennej w październiku 2021 r. zostaną przeprowadzone:

 1) dla osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego w:

              Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

2) dla osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w:

              I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, al. Piastów 12, 70-331 Szczecin

3) dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w:

             XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

                 z wyjątkiem egzaminu z informatyki,
                 który zostanie przeprowadzony 2.10.2021 r. (sobota) o godz. 9.oo w: 
                 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań
                 - Technikum Energetycznym w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań. 
                 Zdający informatykę w Poznaniu zostaną pisemnie poinformowani o miejscu zdawania tego egzaminu.
               

Ponadto OKE w Poznaniu informuje, że:


1) osoby, które nie dokonały opłaty za egzamin, nie będą dopuszczone do jego zdawania,
2) na egzamin zdający winien stawić się nie później niż na godzinę przed jego rozpoczęciem,
3) przed każdym egzaminem będzie sprawdzana tożsamość zdających, dlatego należy posiadać przy sobie dowód osobisty,
4) zdający egzamin musi być wyposażony w przybory do pisania w kolorze czarnym (wypełnianie arkusza egzaminacyjnego innym kolorem niż czarny lub pisanie ołówkiem jest niedozwolone),
5) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani żadnych materiałów lub przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym www.cke.gov.pl 

Ponadto OKE w Poznaniu informuje, że zdających bezwzględnie obowiązują zasady zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19:
- zakrywanie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki (zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos również w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku);
- korzystanie ze środka do dezynfekcji  rąk dostępnego na terenie ośrodka egzaminacyjnego;
- zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi;
- wnoszenie do sali egzaminacyjnej wyłącznie przyborów wymienionych w komunikacie o przyborach i zakazie pożyczania ww. materiałów od innych zdających;
- niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywaniu ust zgięciem łokcia);
- zakrywanie ust i nosa podczas wychodzenia z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną;
- zakaz gromadzenia się w grupach.

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

Terminy egzaminów ...

Materiały i przybory pomocnicze ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13 14:35
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl