wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Informatory › Informatory dla uczniów...

Informatory dla uczniów techników i szkół policealnych

Informatory są adresowane do uczniów techników i szkół policealnych. Informatory omawiają zagadnienia związane:
- ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
- z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
- z organizacją i przebiegiem egzaminu.
Częścia informatorów są standardy wymagań egzaminacyjnych.
Informatory publikujemy w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif.
Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

symbol cyfrowy nazwa zawodu
346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej
322[01] Asystentka stomatologiczna
347[09] Florysta
313[01] Fototechnik
512[01]

Kelner
oraz errata do informatora

311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
512[02] Kucharz
322[21] Opiekunka dziecięca
513[02] Opiekun medyczny
346[03] Opiekunka środowiskowa
712[07] Renowator zabytków architektury
343[01]

Technik administracji

oraz errata do informatora

341[01]

Technik agrobiznesu
oraz errata do informatora
oraz errata nr 2 do informatora

311[02] Technik analityk
321[07] Technik architektury krajobrazu
348[02] Technik archiwista
314[06] Technik awionik
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
311[04] Technik budownictwa
311[05] Technik budownictwa okrętowego
311[49]

Technik budownictwa wodnego
oraz errata do informatora

311[45] Technik drogownictwa
311[06] Technik dróg i mostów kolejowych
341[02] Technik ekonomista
311[07] Technik elektronik
322[18] Technik elektroniki medycznej
311[08] Technik elektryk
311[10] Technik geodeta
311[12] Technik geolog
311[15] Technik górnictwa podziemnego
341[03]

Technik handlowiec
oraz errata do informatora
oraz errata nr 2 do informatora

321[01] Technik hodowca koni
341[04]

Technik hotelarstwa
oraz errata do informatora

311[17] Technik hydrolog
348[03] Technik informacji naukowej
312[01] Technik informatyk
311[18] Technik instrumentów muzycznych
311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji
522[02] Technik księgarstwa
321[02] Technik leśnik
322[12] Technik masażysta
oraz errata do informatora
311[20] Technik mechanik
314[03] Technik mechanik okrętowy
311[22] Technik mechanizacji rolnictwa
311[50] Technik mechatronik
314[01] Technik nawigator morski
341[05]

Technik obsługi turystycznej
oraz errata do informatora
oraz errata nr 2 do informatora

311[24] Technik ochrony środowiska
321[03] Technik ogrodnik
342[01]

Technik organizacji reklamy
oraz errata do informatora

341[07]

Technik organizacji usług gastronomicznych
oraz errata do informatora

322[13] Technik ortopeda
311[28] Technik poligraf
419[01] Technik prac biurowych
oraz errata do informatora
321[04] Technik pszczelarz
412[01]

Technik rachunkowości

321[05] Technik rolnik
321[06] Technik rybactwa śródlądowego
342[02] Technik spedytor
321[09] Technik technologii żywności
311[30] Technik technologii ceramicznej
311[31]

Technik technologii chemicznej
oraz errata do informatora

311[32] Technik technologii drewna
311[34] Technik technologii odzieży
311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych
311[37] Technik telekomunikacji
311[38] Technik transportu kolejowego
Technik tyfloinformatyk
313[04] Technik urządzeń audiowizualnych
311[39] Technik urządzeń sanitarnych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
514[02] Technik usług fryzjerskich
514[03] Technik usług kosmetycznych
421[01]

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
oraz errata do informatora

322[14] Technik weterynarii
oraz errata do informatora
311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311[41] Technik włókiennik
314[02] Technik żeglugi śródlądowej
321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Informatory dla 33 zawodów,
w których egzamin zawodowy
odbył się po raz pierwszy w 2007 roku.

313[06] Asystent operatora dźwięku
321[11]

Dietetyk
oraz errata do informatora
oraz errata nr 2 do informatora

322[03]

Higienistka stomatologiczna
oraz errata do informatora

725[03] Monter mechatronik
346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej
322[05] Ortoptystka
322[17] Protetyk słuchu
oraz errata do informatora
322[06] Ratownik medyczny
311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
322[09]

Technik dentystyczny
oraz errata do informatora

311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego
322[19] Technik elektroradiolog
322[10] Technik farmaceutyczny
oraz errata do informatora
311[09] Technik garbarz
311[11] Technik geofizyk
311[13] Technik górnictwa odkrywkowego
311[14] Technik górnictwa otworowego
311[16] Technik hutnik
342[04] Technik logistyk
314[05] Technik mechanik lotniczy
311[23] Technik meteorolog
311[25] Technik obuwnik
515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia
311[26] Technik odlewnik
322[16] Technik optyk
313[07]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
oraz errata do informatora

311[27] Technik papiernictwa
315[02] Technik pożarnictwa
314[04] Technik rybołówstwa morskiego
311[33] Technik technologii szkła
312[02] Technik teleinformatyk
311[40] Technik wiertnik
322[15] Terapeuta zajęciowy
oraz errata do informatora

Informatory dla zawodów,
w których egzamin zawodowy
odbył się po raz pierwszy w 2008 roku.

342[03] Technik eksploatacji portów i terminali
311[52] Technik pojazdów samochodowych

Informatory dla zawodów,
w których egzamin zawodowy
odbył się po raz pierwszy w 2011 roku.

313[08] Technik dźwięku
311[54] Technik energetyk
313[09]

Technik realizacji dźwięku
oraz errata do informatora

347[10] Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
341[08] Technik turystyki wiejskiej
342[05] Technik transportu drogowego
421[02]

Technik usług pocztowych i finansowych
oraz errata do informatora

346[05] Opiekun osoby starszej

Informatory dla zawodów,
w których egzamin zawodowy
odbędzie się po raz pierwszy w 2012 roku.

321[12] Technik przetwórstwa mleczarskiego
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-09-05 10:13
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl