poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Terminy › Miejsca przeprowadzenia...

Miejsca przeprowadzenia egzaminów maturalnych, termin dodatkowy - czerwiec 2022 r.

Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu
o miejscu przeprowadzenia egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym – czerwiec 2022 r.

Zgodnie z treścią § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zmianami) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu podaje informacje o miejscu przeprowadzania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (czerwiec 2022 r.).

Miejsca przeprowadzania egzaminów maturalnych w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie w terminie dodatkowym
Województwo Miejsce przeprowadzenia*
zachodniopomorskie Szczecin I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
aleja Piastów 12
wielkopolskie Poznań IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
ul. Warzywna 24
lubuskie Gorzów Wielkopolski II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Przemysłowa 22

*Nie dotyczy absolwentów, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji losowej i przystępują do egzaminu w innym miejscu.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem, posiadać przy sobie dowód osobisty.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa


Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego - czerwiec 2022 ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-30 08:25
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl