niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze egzaminu...

Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2005

Poniżej zamieszczamy arkusze i kryteria oceniania egzaminu gimnazjalnego 2005 w postaci plików w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Typ arkusza
Część humanistyczna
26 kwietnia
Część matematyczno-przyrodnicza
27 kwietnia

Arkusz

Klucze odpowiedzi, schematy oceniania, opisy i kartoteki

Arkusz

Klucze odpowiedzi, schematy oceniania, opisy i kartoteki

standardowy wariant A  klucz A i schemat
kartoteka
wariant A  klucz A i schemat
kartoteka
dla słabowidzących pobierz klucz  i schemat
kartoteka
pobierz  klucz i schemat
kartoteka
dla słabowidzących
czcionka 24 pkt.
pobierz klucz  i schemat
kartoteka
pobierz klucz i schemat
kartoteka
dla niewidzących pobierz kartoteka pobierz kartoteka
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz klucz  i schemat
kartoteka
pobierz klucz i schemat
kartoteka
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz klucz  i schemat
kartoteka
pobierz klucz i schemat
kartoteka
 
Informacje dodatkowe przedstawiamy poniżej zestawienie współczynników łatwości zadań i obszarów umiejętności , dla celów porównawczych podajemy również zestawienie średnich wyników osiąganych w latach 2002-2005 pobierz...
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-06-05 11:16
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl