czwartek, 29 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Miejsce przeprowadzenia... › Miejsca przeprowadzenia...

Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych - październik 2022

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o miejscach przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły branżowej I stopnia w sesji jesiennej w 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły branżowej I stopnia w sesji jesiennej w październiku 2022 r. zostaną przeprowadzone:

 1) dla osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego w:

              Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

2) dla osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w:

              I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, al. Piastów 12, 70-331 Szczecin

3) dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w:

             XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

                 z wyjątkiem egzaminu z informatyki,
                 który zostanie przeprowadzony w dwóch miejscach w terminie 8.10.2022 r. (sobota) o godz. 9.oo: 
                 - Technikum Energetycznym w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
                 oraz
                 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań - zgodnie
                    z przekazanymi indywidualnie informacjami.

               

Ponadto OKE w Poznaniu informuje, że:


1) osoby, które nie dokonały opłaty za egzamin, nie będą dopuszczone do jego zdawania,
2) na egzamin zdający winien stawić się nie później niż na godzinę przed jego rozpoczęciem,
3) przed każdym egzaminem będzie sprawdzana tożsamość zdających, dlatego należy posiadać przy sobie dowód osobisty,
4) zdający egzamin musi być wyposażony w przybory do pisania w kolorze czarnym (wypełnianie arkusza egzaminacyjnego innym kolorem niż czarny lub pisanie ołówkiem jest niedozwolone),
5) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani żadnych materiałów lub przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym www.cke.gov.pl 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

Terminy egzaminów ...

Materiały i przybory pomocnicze ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-27 08:22
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl