piątek, 9 grudnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze próbnego egzaminu...

Arkusze próbnego egzaminu maturalnego - wrzesień 2022

Poniżej publikujemy arkusze dla próbnego egzaminu maturalnego - wrzesień 2022.

 

28 WRZEŚNIA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MPOP-100-2209) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-200-2209) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MPOP-300-2209)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób słabowidzących
(MPOP-400-2209)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MPOP-660-2209)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób niesłyszących
(MPOP-700-2209)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-Q00-2209) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-Z00-2209) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...

 

29 WRZEŚNIA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMAP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MMAP-300-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MMAP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MMAP-660-2209)
arkusz pobierz...
rysunki pobierz...
pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MMAP-700-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...

 

30 WRZEŚNIA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJAP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJAP-300-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJAP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJAP-660-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJAP-700-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJFP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJFP-300-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJFP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJFP-660-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJFP-700-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJHP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJHP-300-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJHP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJHP-660-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJHP-700-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJNP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJNP-300-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJNP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJNP-660-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJNP-700-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJRP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJRP-300-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJRP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJRP-660-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJRP-700-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJWP-100-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-200-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJWP-300-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJWP-400-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJWP-660-2209)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJWP-700-2209)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-Q00-2209) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-30 17:00
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl