piątek, 9 grudnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Praca › Konkurs dla kandydatów na...

Konkurs dla kandydatów na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego. Wykaz przedmiotów, w których będą tworzone materiały egzaminacyjne zawiera Załącznik 2.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zamawianych materiałów po zakończeniu postępowania konkursowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia (Załącznik odpowiednio 4a. lub 4b. lub 4c.) oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań konkursowych (Załącznik odpowiednio 5a. lub 5b. lub 5c.) i przesłanie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres konkursWEZKO@oke.poznan.pl (Uwaga - jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) w temacie należy wpisać "Konkurs - egzamin ósmoklasisty" lub "Konkurs - egzamin maturalny".

Zgłoszenia i oświadczenia należy przesłać osobno dla każdego egzaminu i przedmiotu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 listopada 2022 r.

Oceny kandydatów biorących udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor OKE, Kierownik WEZKO i eksperci / koordynatorzy przedmiotu w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Poznaniu.

Kryteria wyboru kandydatów:
- spełnienie wymagań koniecznych określonych w zgłoszeniu kandydata,
- spełnienie wymagań wskazanych - wybierani będą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów,
- miejsce zamieszkania - pierwszeństwo w naborze mają osoby zamieszkałe w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Na dalszym etapie postępowania konkursowego może zostać poproszony o wykonanie próby pracy. Na potrzeby Konkursu Kandydat sam uwierzytelnia przedkładane Komisji kopie dokumentów.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną 7 grudnia 2022 r.

Poniżej załączniki do pobrania:
Załącznik 2 pobierz...
Załącznik 4a pobierz...
Załącznik 4b pobierz...
Załącznik 4c pobierz...
Załącznik 5a pobierz...
Załącznik 5b pobierz...
Załącznik 5c pobierz...

 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-10 11:30
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl