niedziela, 29 stycznia 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze próbnego egzaminu...

Arkusze próbnego egzaminu maturalnego - grudzień 2022

Poniżej publikujemy arkusze dla próbnego egzaminu maturalnego - grudzień 2022.

 

12 GRUDNIA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MPOP-100-2212) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
standardowy dla obywateli Ukrainy (MPOU-100-2212) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-200-2212) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MPOP-300-2212)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób słabowidzących
(MPOP-400-2212)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MPOP-660-2212)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób niesłyszących
(MPOP-700-2212)
cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-Q00-2212) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-Z00-2212) cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...
do cz. I pobierz...
do cz. II pobierz...

 

13 GRUDNIA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJAP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
standardowy dla obywateli Ukrainy (MJAU-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJAP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJAP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJAP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJAP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJAP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

13 GRUDNIA, GODZINA 14:00
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJFP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJFP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJFP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJFP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJFP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJFP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJHP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJHP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJHP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJHP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJHP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJHP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJNP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJNP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJNP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJNP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJNP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJNP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJRP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
standardowy dla obywateli Ukrainy (MJRU-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJRP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJRP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJRP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJRP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJRP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJWP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJWP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJWP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJWP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJWP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJWP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

14 GRUDNIA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMAP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
standardowy dla obywateli Ukrainy (MMAU-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MMAP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MMAP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MMAP-660-2212)
arkusz pobierz...
rysunki pobierz...
pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MMAP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MMAP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

14 GRUDNIA, GODZINA 14:00
JĘZYK BIAŁORUSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMBB-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK LITEWSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMLL-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMNN-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK UKRAIŃSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMUU-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK KASZUBSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMKK-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK ŁEMKOWSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMZZ-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
FILOZOFIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MFIP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MFIP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MFIP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MFIP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MFIP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MFIP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MFIP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MFIP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJLP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJLP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJLP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJLP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJLP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJLP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJLP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJLP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
HISTORIA MUZYKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
MATERIAŁY
DODATKOWE
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MHMP-100-2212) pobierz... pobierz... przykłady nutowe pobierz...
przykłady dźwiękowe pobierz...
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHMP-200-2212) pobierz... pobierz... przykłady nutowe pobierz...
przykłady dźwiękowe pobierz...
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MHMP-300-2212)
pobierz... pobierz... przykłady nutowe pobierz...
przykłady dźwiękowe pobierz...
pobierz...
dla osób słabowidzących
(MHMP-400-2212)
pobierz... pobierz... przykłady nutowe pobierz...
przykłady dźwiękowe pobierz...
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MHMP-660-2212)
pobierz... pobierz... przykłady dźwiękowe pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHMP-Q00-2212) pobierz... pobierz... przykłady nutowe pobierz...
przykłady dźwiękowe pobierz...
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MHMP-Z00-2212) pobierz... pobierz... przykłady nutowe pobierz...
przykłady dźwiękowe pobierz...
pobierz...

 

15 GRUDNIA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MPOP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MPOP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MPOP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MPOP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MPOP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

15 GRUDNIA, GODZINA 14:00
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJNP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJNP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJNP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJNP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJNP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJNP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJNN-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJFP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJFP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJFP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJFP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJFP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJFP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJFF-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

16 GRUDNIA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJAP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJAP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJAP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJAP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJAP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJAP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJAA-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

16 GRUDNIA, GODZINA 14:00
FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MFAP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MFAP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MFAP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MFAP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MFAP-660-2212)
arkusz pobierz...
rysunki pobierz...
pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MFAP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MFAP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MFAP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
HISTORIA SZTUKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MHSP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHSP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MHSP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MHSP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MHSP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHSP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MWOP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MWOP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MWOP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MWOP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MWOP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MWOP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MWOP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MWOP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

19 GRUDNIA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMAP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MMAP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MMAP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MMAP-660-2212)
arkusz pobierz...
rysunki pobierz...
pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MMAP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MMAP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

19 GRUDNIA, GODZINA 14:00
JĘZYK BIAŁORUSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMBB-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK LITEWSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMLL-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMNN-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK UKRAIŃSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MMUU-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJHP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJHP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJHP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJHP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJHP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJHP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJHH-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
GEOGRAFIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
MATERIAŁY
DODATKOWE
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MGEP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MGEP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MGEP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MGEP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MGEP-660-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób niesłyszących
(MGEP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MGEP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MGEP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...

 

20 GRUDNIA, GODZINA 9:00
BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MBIP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MBIP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MBIP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MBIP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MBIP-660-2212)
arkusz pobierz...
rysunki pobierz...
pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MBIP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MBIP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MBIP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

20 GRUDNIA, GODZINA 14:00
INFORMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
MATERIAŁY
DODATKOWE
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MINP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MINP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MINP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MINP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MINP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MINP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MINP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MINP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJRP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJRP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJRP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJRP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJRP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJRP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJRR-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJWP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MJWP-300-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób słabowidzących
(MJWP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MJWP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób niesłyszących
(MJWP-700-2212)
pobierz... pobierz...   pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MJWP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MJWW-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...

 

21 GRUDNIA, GODZINA 9:00
CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MCHP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MCHP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MCHP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MCHP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MCHP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MCHP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MCHP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MCHP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

21 GRUDNIA, GODZINA 14:00
HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZASADY
OCENIANIA
standardowy (MHIP-100-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MHIP-200-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabosłyszących
(MHIP-300-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób słabowidzących
(MHIP-400-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niewidomych - czarnodruk
(MHIP-660-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób niesłyszących
(MHIP-700-2212)
pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MHIP-Q00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...
dla osób z zaburzeniem widzenia barw (MHIP-Z00-2212) pobierz... pobierz... pobierz...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-22 10:03
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl