Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2007

Poniżej zamieszczamy arkusze testów ze Sprawdzianu 2007, w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif.  Do otwarcia tych plików niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
        http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Typ arkusza

Arkusz

Termin

standardowy arkusz pobierz 12 kwietnia
dla słabowidzących arkusz pobierz  12 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz 12 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz 12 kwietnia
 
Wyniki sprawdzianu 2007 zestawienie wyników szkół pobierz

zestawienie wyników w układzie terytorialnym pobierz
12 kwietnia

W tym miejscu publikujemy również pliki/pomoc/icon_pdf.gif omówienie zadań sprawdzianu 2007...

W sprawie wątpliwości dotyczącej tekstu zródłowego do zadań 10 i 11 w arkuszach standardowym i  dla słabo widzących odsyłamy do wyjaśnienia na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.