poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Informacje o OKE › Zasięg terytorialny OKE w...

Zasięg terytorialny OKE w Poznaniu

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

realizuje zadania statutowe i pozastatutowe służące środowisku oświatowemu na obszarze trzech województw :
LUBUSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Pod względem zasięgu terytorialnego okręg Komisji jest największym w kraju.
Okręg obejmuje 9 rejonów z ośrodkami koordynacji.

 

Na obszarze działania Komisji znajduje się około 5000 szkół różnych typów, w których systemowi zewnętrznego oceniania podlega co roku wiele tysięcy uczniów i absolwentów.

Komisja prowadzi stałą współpracę z kuratorami oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami społecznymi, organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi i rzemieślniczymi, środkami masowego przekazu ....

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-02 12:31
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl