Strona główna › ... › Podstawa prawna › Struktura standardu wymagań...
piątek, 17 września 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych

Standard wymagań jest podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zawiera ujednolicone obszary - umiejętności dla części pisemnej i praktycznej.

W części I pisemnej podlega sprawdzeniu:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;
 • bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

W części II pisemnej podlega sprawdzeniu:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresów,
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (szkołą zasadnicza i szkoła policealna kształcąca dla zawodów robotniczych):

 • planowania czynności związanych z wykonaniem zadania;
 • organizowania stanowiska pracy;
 • wykonania zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w temacie;
 • prezentowania efektów wykonanego zadania.

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (technikum i szkoła policealna):

 • opracowania projekturealizacji prac;
 • oraz wykonania wskazanych prac;

W standardzie znajduje się również szczegółowy opis wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego oraz wykaz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-03-16 07:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl