piątek, 22 września 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Podstawa prawna › Struktura standardu wymagań...

Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych

Standard wymagań jest podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zawiera ujednolicone obszary - umiejętności dla części pisemnej i praktycznej.

W części I pisemnej podlega sprawdzeniu:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;
 • bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

W części II pisemnej podlega sprawdzeniu:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresów,
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (szkołą zasadnicza i szkoła policealna kształcąca dla zawodów robotniczych):

 • planowania czynności związanych z wykonaniem zadania;
 • organizowania stanowiska pracy;
 • wykonania zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w temacie;
 • prezentowania efektów wykonanego zadania.

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (technikum i szkoła policealna):

 • opracowania projekturealizacji prac;
 • oraz wykonania wskazanych prac;

W standardzie znajduje się również szczegółowy opis wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego oraz wykaz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-03-16 07:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl