piątek, 22 września 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Informacje › Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego – Formuła 2023
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Formuła 2015
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1625)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024  - Formuła 2023
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1698)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.)

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-27 07:59
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl