czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Informatory › Informatory dla uczniów...

Informatory dla uczniów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych

Informatory są adresowane do uczniów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych na podbudowie gimnazjum. Informatory omawiają zagadnienia związane:
- ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
- z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
- z organizacją i przebiegiem egzaminu.
Publikujemy je w plikach w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif.

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 199, poz.2046) zmieniony został próg zaliczeniowy w drugiej części etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Obecnie wystarczy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, a nie 50% jak podają informatory, które opublikowane były przed zmianą rozporządzenia.

Zawody 2 letnie

Zawody 3 letnie

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-10-18 09:10
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl