Strona główna › ... › Informatory › Informatory o egzaminach...
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła niżej zamieszczone informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych.

I. z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych:

 1.  część ogólna
 2.  język polski
 3.  historia
 4.  wiedza o społeczeństwie
 5.  język angielski
 6.  język rosyjski
 7.  język niemiecki
 8.  język francuski
 9.  biologia
10. geografia
11. chemia
12. matematyka
13. informatyka + dane + załącznik
14. fizyka

II. z zakresu gimnazjum dla dorosłych:

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie
 4.  język angielski
 5.  język rosyjski
 6.  język niemiecki
 7.  język francuski
 8.  biologia
 9.  geografia
10. chemia
11. matematyka
12. informatyka + dane + załącznik
13. fizyka

III. z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie
 4.  język angielski
 5.  język francuski
 6.  język niemiecki
 7.  język rosyjski
 8.  biologia
 9.  geografia
10. podstawy przedsiębiorczości
10. chemia + tablice
11. matematyka + wzory
12. informatyka + dane + załącznik
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

IV. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące do sesji zimowej w 2020 r. (włącznie):

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie
 4.  język angielski
 5.  język rosyjski
 6.  język niemiecki
 7.  język francuski
 8.  biologia
 9.  geografia
10. podstawy przedsiębiorczości
11. chemia + tablice
12. matematyka + wzory
13. informatyka + dane + załącznik
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

V. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2020 r.:

 1.  część ogólna
 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie
 4.  język angielski
 5.  język rosyjski
 6.  język niemiecki
 7.  język francuski
 8.  biologia
 9.  geografia
10. podstawy przedsiębiorczości
11. chemia + tablice
12. matematyka + wzory
13. informatyka + dane + załącznik
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-17 13:12
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl