niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Analizy wyników › Objaśnienia

Objaśnienia

Aby ułatwić analizę przedstawionych danych, w szczególności ocenę średnich wyników punktowych zawartych w tabeli z ogólnymi danymi statystycznymi, zamieszczamy tabelę informującą o maksymalnej liczbie punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań z danego arkusza.

kod arkusza

maksymalna liczba punktów
do uzyskania

MAD-R1A1A-092

40

MAD-R1A4A-092

40

MAD-R2A1A-092

60

MAD-R2A4A-092

60

MBI-P1A1L-092

50

MBI-P1A1P-092

50

MBI-P1A1P-093

50

MBI-P1A4P-092

50

MBI-P1A4P-093

50

MBI-P1A6P-092

40

MBI-R1A1P-092

60

MBI-R1A1P-093

60

MBI-R1A4P-092

60

MBI-R1A6P-092

50

MBI-R2A1A-092

25

MBI-R2A1F-092

25

MBI-R2A1N-092

25

MBI-R2H1H-092

25

MCH-P1A1P-092

50

MCH-P1A1P-093

50

MCH-P1A4P-092

50

MCH-R1A1P-092

60

MCH-R1A1P-093

60

MCH-R1A4P-092

60

MCH-R2A1A-092

51

MCH-R2A1F-092

50

MCH-R2A1N-092

51

MFA-P1A1P-092

50

MFA-P1A1P-093

50

MFA-P1A4P-092

50

MFA-R1A1P-092

60

MFA-R1A1P-093

60

MFA-R1A4P-092

60

MFA-R2A1A-092

50

MFA-R2A1F-092

50

MFA-R2A1N-092

50

MFD-R1A1F-092

40

MFD-R1A1F-093

40

MFD-R2A1F-092

60

MFD-R2A1F-093

60

MFI-P1A1P-092

50

MFI-P1A1P-093

50

MFI-P1A6P-092

50

MFI-R1A1P-092

50

MFI-R1A1P-093

50

MFI-R1A4P-092

50

MGE-P1A1P-092

50

MGE-P1A1P-093

50

MGE-P1A4P-092

50

MGE-P1A6P-092

40

MGE-R1A1P-092

60

MGE-R1A1P-093

60

MGE-R1A4P-092

60

MGE-R2A1A-092

40

MGE-R2A1F-092

40

MGE-R2A1H-092

100

MGE-R2A1N-092

40

MHD-R1A1H-092

40

MHD-R2A1H-092

60

MHI-P1A1P-092

100

MHI-P1A1P-093

100

MHI-P1A4P-092

100

MHI-P1A6P-092

100

MHI-P1A6P-093

100

MHI-P1A7P-092

100

MHI-R1A1P-092

50

MHI-R1A1P-093

50

MHI-R1A4P-092

50

MHI-R1A6P-092

50

MHI-R1A7P-092

50

MHI-R2A1A-092

50

MHI-R2A1F-092

50

MHI-R2A1F-093

50

MHI-R2A1H-092

100

MHI-R2A1N-092

50

MHI-R2H1H-092

50

MHM-P1A1P-092

100

MHM-P1A1P-093

100

MHM-P1A4P-092

100

MHM-R1A1P-092

50

MHM-R1A1P-093

50

MHS-P1A1P-092

100

MHS-P1A1P-093

100

MHS-R1A1P-092

50

MHS-R1A1P-093

50

MHS-R1A4P-092

50

MHS-R2A1H-092

100

MIN-P1A1P-092

20

MIN-P1A1P-093

20

MIN-P2A1P-092

30

MIN-P2A1P-093

30

MIN-R1A1P-092

30

MIN-R1A1P-093

30

MIN-R1A4P-092

30

MIN-R2A1P-092

45

MIN-R2A1P-093

45

MIN-R2A4P-092

45

MJA-P1A1P-092

50

MJA-P1A1P-093

50

MJA-P1A4P-092

50

MJA-P1A6P-092

50

MJA-P1A7P-092

100

MJA-P1B1P-092

50

MJA-P1C1P-092

50

MJA-R1A1P-092

23

MJA-R1A1P-093

23

MJA-R1A4P-092

23

MJA-R1A6P-092

23

MJA-R1A7P-092

23

MJA-R2A1P-092

27

MJA-R2A1P-093

27

MJA-R2A4P-092

27

MJA-R2A6P-092

27

MJA-R2A7P-092

12

MJA-R2B1P-092

27

MJA-R2C1P-092

27

MJF-P1A1P-092

50

MJF-P1A1P-093

50

MJF-P1A4P-092

50

MJF-P1A7P-092

100

MJF-R1A1P-092

23

MJF-R1A1P-093

23

MJF-R2A1P-092

27

MJF-R2A1P-093

27

MJH-P1A1P-092

50

MJH-P1A1P-093

50

MJH-R1A1P-092

23

MJH-R1A1P-093

23

MJH-R1A6P-092

23

MJH-R2A1P-092

27

MJH-R2A1P-093

27

MJH-R2A6P-092

27

MJN-P1A1P-092

50

MJN-P1A1P-093

50

MJN-P1A4P-092

50

MJN-P1A6P-092

50

MJN-P1A7P-092

100

MJN-P1B1P-092

50

MJN-P1C1P-092

50

MJN-R1A1P-092

23

MJN-R1A1P-093

23

MJN-R1A4P-092

23

MJN-R2A1P-092

27

MJN-R2A1P-093

27

MJN-R2A4P-092

27

MJN-R2B1P-092

27

MJN-R2C1P-092

27

MJR-P1A1P-092

50

MJR-P1A1P-093

50

MJR-P1A4P-092

50

MJR-P1A6P-092

50

MJR-P1A7P-092

100

MJR-P1B1P-092

50

MJR-P1C1P-092

50

MJR-R1A1P-092

23

MJR-R1A1P-093

23

MJR-R1A4P-092

23

MJR-R2A1P-092

27

MJR-R2A1P-093

27

MJR-R2B1P-092

27

MJR-R2C1P-092

27

MJW-P1A1P-092

50

MJW-P1A1P-093

50

MJW-P1A6P-092

50

MJW-R1A1P-092

23

MJW-R1A1P-093

23

MJW-R2A1P-092

27

MJW-R2A1P-093

27

MKL-P1A1P-092

100

MKL-P1A1P-093

100

MKL-R1A1P-092

100

MKL-R1A1P-093

100

MMA-P1A1L-092

50

MMA-P1A1P-092

50

MMA-P1A1P-093

50

MMA-P1A4P-092

50

MMA-P1A6P-092

50

MMA-R1A1P-092

50

MMA-R1A1P-093

50

MMA-R1A4P-092

50

MMA-R2A1A-092

50

MMA-R2A1F-092

50

MMA-R2A1N-092

50

MMA-R2A4A-092

50

MND-R1A1N-092

40

MND-R2A1N-092

60

MOU-P1A1P-092

70

MOU-R1A1P-092

60

MPO-P1A1P-092

70

MPO-P1A1P-093

70

MPO-P1A4P-092

70

MPO-P1A6P-092

70

MPO-P1A6P-093

70

MPO-P1A7P-092

70

MPO-R1A1P-092

50

MPO-R1A1P-093

50

MPO-R1A4P-092

50

MPO-R1A6P-092

50

MPO-R1A7P-092

50

MWO-P1A1P-092

100

MWO-P1A1P-093

100

MWO-P1A4P-092

100

MWO-P1A6P-092

100

MWO-P1A7P-092

100

MWO-R1A1P-092

50

MWO-R1A1P-093

50

MWO-R1A4P-092

50

MWO-R1A6P-092

50

MWO-R1A6P-093

50

MWO-R1A7P-092

50

MWT-P1A1P-092

100

MWT-R1A1P-092

50

 

Przedstawiając wyniki posługujemy się kodami arkuszy egzaminacyjnych o następującej strukturze Mxx-yyaaj-rrs, gdzie:
xx - kod przedmiotu zgodnie z poniższą tabelą

kod przedmiotu

nazwa

AD Język angielski dla klas dwujęzycznych
BI Biologia
CH Chemia
FA Fizyka i astronomia
FD Język francuski dla klas dwujęzycznych
GE Geografia
HI Historia
HM Historia muzyki
HS Historia sztuki
IN Informatyka
JA Język angielski
JF Język francuski
JH Język hiszpański
JN Język niemiecki
JP Język portugalski
JR Język rosyjski
JS Język słowacki
JW Język włoski
KG Język grecki i kultura antyczna
KL Język łaciński i kultura antyczna
MA Matematyka
ND Język niemiecki dla klas dwujęzycznych
OB Język białoruski
OK Język kaszubski
OL Język litewski
OU Język ukraiński
PO Język polski
WO Wiedza o społeczeństwie
WT Wiedza o tańcu


yy - poziom zdawanego przedmiotu i nr arkusza z danego poziomu, np.
        P1 - arkusz z poziomu podstawowego
        R1 - pierwszy arkusz poziomu rozszerzonego
        R2 - drugi arkusz poziomu rozszerzonego
aa - rodzaj arkusza
        A1 - standardowy
        A4 - dla słabo widzących
        A6 - dla niewidzących
        A7 - dla niesłyszących
j   - język zdawania egzaminu, np.
        P - polski
        N - niemiecki
        A - angielski
        F - francuski
        L - litewski
rrs - rok przeprowadzanego egzaminu i  nr sesji egzaminacyjnej, np.
        092 - sesja wiosenna w roku 2009
        093 - termin dodatkowy w roku 2009

Przykład oznaczenia:
MBI-R1A1P-092 - matura, biologia, arkusz poziomu rozszerzonego, standardowy, zdawany w języku polskim, termin zdawania: sesja wiosenna 2009 r.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-07-16 10:01
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl