Przejdź do menu Przejdź do treści

Sesja Zima 2024

Do egzaminu zawodowego, wg podstawy programowej 2017 r. w sesji ZIMA 2024 przystąpiły 124 osoby w 28 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwo kwalifikacyjne 59 osób, co stanowi 47,6% ogółu.

Po raz pierwszy do egzaminu wg podstawy programowej 2017 przystąpiła jedna osoba w województwie zachodniopomorskim, która egzamin zdała.

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego (wg podstawy programowej 2017) w trzech województwach i Okręgu