Przejdź do menu Przejdź do treści

Miejsca przeprowadzenia egzaminów maturalnych, termin dodatkowy - czerwiec 2024 r.

Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu
o miejscu przeprowadzenia egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym – czerwiec 2024 r.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu podaje informacje o miejscu przeprowadzania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (czerwiec 2024 r.).

Miejsca przeprowadzania egzaminów maturalnych w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie w terminie dodatkowym
Województwo Miejsce przeprowadzenia*
zachodniopomorskie Szczecin I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
aleja Piastów 12
wielkopolskie Poznań IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
ul. Warzywna 24
lubuskie Gorzów Wielkopolski II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Przemysłowa 22

*Nie dotyczy absolwentów, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji losowej i przystępują do egzaminu w innym miejscu.

Egzaminy ustne odbywają się w macierzystych szkołach zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w szkole.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem, posiadać przy sobie dowód osobisty.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa


Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego - czerwiec 2024 ...