Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat dotyczący odbioru świadectw dojrzałości, aneksów lub informacji o wynikach przez zdających bez szkoły macierzystej, którzy deklarację maturalną składali w OKE w Poznaniu

Informujemy, że zdający egzamin maturalny bez szkoły macierzystej, którzy deklarację maturalną składali w OKE w Poznaniu, świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje o wynikach odbierają w szkole, w której przystępowali do egzaminu. Dokumenty w tych szkołach można odbierać w terminie od 9 lipca do 31 lipca br. Po upływie tego terminu dokumenty dostępne będą tylko w OKE w Poznaniu.

Absolwenci bez szkoły macierzystej zdający egzamin maturalny na terenie innej OKE, odbierają świadectwa, aneksy, informacje o wynikach w siedzibie OKE w Poznaniu, ul. Gronowa 22 VIII piętro.

Pozostali zdający odbierają świadectwa w szkole macierzystej.