wtorek, 17 maja 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Struktura egzaminu › Dla przystępujących po raz...

Dla przystępujących po raz pierwszy w roku 2010

Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego, począwszy od roku 2010 zdają obowiązkowo następujące egzaminy:

w części ustnej

w części pisemnej

 • z języka polskiego
 • z języka mniejszości narodowej*
 • z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym**
 • z języka polskiego – na poziomie podstawowym
 • z języka mniejszości narodowej*
 • z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym**
 • z matematyki – na poziomie podstawowym


* przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej

 ** poziom egzaminu obowiązujący absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, jeśli jako obowiązkowy język obcy nowożytny wybrali język będący dla nich drugim językiem nauczania

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.


Zdający mogą przystąpić ponadto do egzaminów z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych, spośród następujących:

w części ustnej

w części pisemnej

 

 • język obcy nowożytny, ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym***

 • język obcy nowożytny, inny niż ten, który był wybrany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym***

 • język mniejszości etnicznej
 • język regionalny – język kaszubski


na poziomie rozszerzonym

 • język polski
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy nowożytny, ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy***
 • matematyka

na poziomie podstawowym  lub rozszerzonym

 • język obcy nowożytny, inny niż ten, który był wybrany jako obowiązkowy***
 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu
 • język mniejszości etnicznej
 • język regionalny – język kaszubski


*** język obcy nowożytny jest zawsze zdawany w obu częściach, przy czym – w przypadku możliwości wyboru poziomu – poziom egzaminu w obu częściach może być różny

Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest umieszczany na świadectwie dojrzałości.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (formularz deklaracji pobierz...):

 • wstępną – w terminie do 30 września,
 • ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-01-29 15:23
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl