wtorek, 16 sierpnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Przykłady rozwiązań zadań... › Przykłady rozwiązań zadań...

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sesji letniej 2009 w technikach z komentarzem

 

L.p. Nazwa zawodu

1

Asystent operatora dźwięku - zad. 1 i 2 ; zad.3 i 5

2

Asystent osoby niepełnosprawnej

3

Asystentka stomatologiczna

4

Dietetyk

5

Fototechnik - cz.1 ; cz.2

6

Higienistka stomatologiczna

7

Kelner

8

Kucharz 

9

Opiekun w domu pomocy społecznej

10

Opiekunka dziecięca

11

Opiekunka środowiskowa

12

Ortoptystka

13

Protetyk słuchu

14

Ratownik medyczny - zad 1;zad 2; zad 3; zad 5;zad 6

15

Technik administracji

16

Technik agrobiznesu

17

Technik analityk 

18

Technik architektury krajobrazu

19

Technik archiwista

20

Technik dentystyczny

21

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

22

Technik awionik

23

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

24

Technik budownictwa 

25

Technik budownictwa okrętowego

26

Technik budownictwa wodnego

27

Technik drogownictwa

28

Technik dróg i mostów kolejowych

29

Technik ekonomista - zad.1 ; zad.2-8

30

Technik eksploatacji portów i terminali

31

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

32

Technik elektronik

33

Technik elektroniki medycznej

34

Technik elektroradiolog

35

Technik elektryk

36

Technik farmaceutyczny

37

Technik geodeta

38

Technik geolog

39

Technik górnictwa odkrywkowego

40

Technik górnicrtwa otworowego

41

Technik górnictwa podziemnego

42

Technik handlowiec

43

Technik hodowca koni

44

Technik hotelarstwa

45

Technik informacji naukowej

46

Technik informatyk - zad.1; zad.2

47

Technik instrumentów muzycznych 

48

Technik inżynierii środowiska i melioracji

49

Technik księgarstwa

50

Technik leśnik

51

Technik logistyk

52

Technik masażysta

53

Technik mechanik

54

Technik mechanik lotniczy 

55

Technik mechanik okrętowy

56

Technik mechanizacji rolnictwa - zad.1; zad.2; zad.3; zad.4; zad.5; zad.6

57

Technik mechatronik

58

Technik nawigator morski

59

Technik obsługi turystycznej 

60

Technik obuwnik

61

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

62

Technik ochrony środowiska

63

Technik ogrodnik

64

Technik optyk

65

Technik organizacji reklamy ‎

66

Technik organizacji usług gastronomicznych

67

Technik ortopeda

68

Technik pojazdów samochodowych

69

Technik poligraf

70

Technik pożarnictwa

71

Technik prac biurowych

72

Technik rachunkowości

73

Technik rolnik

74

Technik rybactwa śródlądowego

75

Technik spedytor

76

Technik technologii ceramicznej

77

Technik technologii chemicznej

78

Technik technologii drewna

79

Technik technologii odzieży

80

Technik technologii szkła

81

Technik technologii żywności

 82 

Technik teleinformatykzad.1; zad.2; zad.3; zad.4; zad.5; zad.6

 83

Technik telekomunikacji

 84

Technik transportu kolejowego

85

Technik urządzeń audiowizualnych

86

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

87

Technik urządzeń sanitarnych

88

Technik usług fryzjerskich

89

Technik usług kosmetycznych

90

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

91

Technik weterynarii

92

Technik wiertnik

93

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

94

Technik  technologii wyrobów skórzanych

95

Technik żeglugi śródlądowej 

96

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

97

Terapeuta zajęciowy

97

Technik papiernictwa

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-19 13:05
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl