niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Rok 2009 › Próba egzaminu maturalnego z...

Próba egzaminu maturalnego z matematyki - wyniki

efs
efs-program

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje poniżej wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, przeprowadzonego zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 listopada 2009 r. przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach realizacji projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” - Działanie 3.2, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedstawione dane zawierają dla każdego województwa i powiatu naszego Okręgu:

  • liczbę przystępujących,
  • zdawalność egzaminu,
  • średnie wyniki punktowe egzaminu,
  • średnie wyniki punktowe za zadania zamknięte,
  • średnie wyniki punktowe za zadania otwarte,
  • średnie wyniki punktowe za poszczególne zadania.


Wyniki województwa i powiatów województwa lubuskiego [pobierz…]
Wyniki województwa i powiatów województwa wielkopolskiego [pobierz…]
Wyniki województwa i powiatów województwa zachodniopomorskiego [pobierz…]
Publikujemy także wyniki uzyskane w różnych typach szkół w Okręgu i trzech województwach [pobierz...]

Do każdej ze szkół uczestniczących w próbie, zostały przesłane pocztą tradycyjną szczegółowe informacje zawierające:

  • syntetyczne wskaźniki egzaminu obliczone dla szkoły w tym średnie i współczynniki łatwości,
  • zbiorcze zestawienie wyników uzyskanych przez uczniów z rozbiciem na poszczególne zadania,
  • indywidualne informacje o uzyskanym wyniku egzaminu za każde zadanie do wydania wszystkim uczestniczącym w próbie uczniom.

 

Poniżej, za Centralną Komisją Egzaminacyjną, publikujemy informację o krajowych wynikach próbnego egzaminu oraz o zasadach punktowania odpowiedzi do zadań otwartych, zgodnie z którymi oceniano arkusze egzaminacyjne.

Wyniki krajowe [pobierz…]
Zasady punktowania [pobierz…]

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-06-29 09:46
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl