wtorek, 17 maja 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna

Komunikat dotyczący dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w roku 2022

2022-05-17

więcej

Pismo do przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny w 2022 r.

2022-05-09

więcej

Arkusze egzaminacyjne - matura 2022, sesja wiosenna

2022-05-04

więcej

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w 2022 roku

2022-04-29

więcej

Pismo do przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących

2022-04-29

więcej

Redystrybucja - wydruk biletów do przekazania materiałów egzaminacyjnych - egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty

2022-04-26 Dotyczy szkół z miast: Gorzowa Wielkopolskiego, Kalisza, Konina, Koszalina, Leszna, Piły, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry.

więcej

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Materiał dla ósmoklasistów

2022-04-26

więcej

Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022 r.

2022-04-19

więcej

Aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 oraz komunikatu o dostosowaniach (uchodźcy z Ukrainy)

2022-04-05

więcej

Komunikat dla pp. Dyrektorów szkół dotyczący przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów, suplementów oraz informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego przeprowadzanego w sesji letniej

2022-04-04

więcej
zobacz z ostatnich 30 dni
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl