Przejdź do menu Przejdź do treści

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego – Formuła 2023
  (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 302)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - Formuła 2015
  (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2537)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1625)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024  - Formuła 2023
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1698)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.)