Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2023/2024.        
Pobierz dokument ...

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (docx) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:

Symbol
załącznika
Opis  
1a

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. - Deklaracja A (składana do dyrektora szkoły macierzystej)

pobierz ...

1b

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. - Deklaracja B (składana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej)

pobierz ...
1c

Deklaracja przystąpienia przez zdającego - obywatela Ukrainy do egzaminu maturalnego w 2024 r. - Deklaracja C (składana do dyrektora szkoły macierzystej)

pobierz ...
2

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

pobierz ...
26

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

pobierz ...