Przejdź do menu Przejdź do treści

Sesja Zima 2023

Do egzaminu zawodowego, wg podstawy programowej 2017 r. w sesji ZIMA 2023 przystąpiło 1098 osób w 94 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwo kwalifikacyjne 613 osób, co stanowi 55,8% ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określone dla zdających egzamin po raz pierwszy zamieszczono poniżej.

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego (wg podstawy programowej 2017) z poszczególnych kwalifikacji

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego (wg podstawy programowej 2017) w trzech województwach i Okręgu