Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat dla podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o zasadach zgłaszania osób do egzaminu

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że:
- kwestię składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez słuchaczy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy określa § 6 ust. 9, 10, 11

- kwestię zgłaszania do okręgowej komisji egzaminacyjnej osób do egzaminu przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy na podstawie złożonych deklaracji określa § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1707)

W związku z powyższym podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) zobowiązane są do:

1. Przyjmowania od uczestników prowadzonych przez siebie kursów deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego:  

Uwaga:
Do sesji czerwiec-lipiec 2021 r. termin składania deklaracji do podmiotu prowadzącego KKZ upłynął 7 lutego 2021 r. 

Ponadto informujemy, że 

Zgodnie z art.44zzzl ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), podmiot prowadzący KKZ, u którego po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, jest zobowiązany, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzany egzamin, zgłosić do OKE miejsce jego prowadzenia. Wnioski o udzielenie/przedłużenie upoważnienia należy składać za pomocą udostępnionej aplikacji. Informacje szczegółowe są dostępne po zalogowaniu tutaj.