Przejdź do menu Przejdź do treści

Podstawy prawne funkcjonowania OKE w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

funkcjonuje na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego,
  • statutu nadanego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zarządzenie Nr 741 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym,
  • regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora OKE w Poznaniu Nr 49/2019 z dnia 17.12.2019 r.