Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasięg terytorialny OKE w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

realizuje zadania statutowe i pozastatutowe służące środowisku oświatowemu na obszarze trzech województw :
LUBUSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

 

 

Na obszarze działania Komisji znajduje się około 5000 szkół różnych typów, w których systemowi zewnętrznego oceniania podlega co roku wiele tysięcy uczniów i absolwentów.

Komisja prowadzi stałą współpracę z kuratorami oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami społecznymi, organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi i rzemieślniczymi, środkami masowego przekazu ....