Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat dotyczący składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej (egzamin zawodowy)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przypomina, że Zdający przystępujący do egzaminu w sesji Zima 2024 mogą składać wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej i ewentualnie o weryfikację sumy punktów od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników tj. od 27 marca br.