Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2010

Poniżej zamieszczamy arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2010. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Część humanistyczna - 27 kwietnia
typ arkusza

arkusz,
klucz punktowania

standardowy

pobierz arkusz

pobierz klucz

dla słabowidzących pobierz arkusz
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz arkusz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz arkusz
 
Część matematyczno-przyrodnicza - 28 kwietnia
typ arkusza

arkusz

standardowy

pobierz arkusz

pobierz klucz

dla słabowidzących pobierz arkusz
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz arkusz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz arkusz
 
Część językowa - 29 kwietnia
Język angielski
typ arkusza

arkusz
transkrypcja nagrań

standardowy

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

dla uczniów z trudnościami w nauce

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

 
Język hiszpański
typ arkusza

arkusz
transkrypcja nagrań

standardowy

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

 
Język francuski
typ arkusza

arkusz
transkrypcja nagrań

standardowy

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

dla uczniów z trudnościami w nauce

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

 
Język niemiecki
typ arkusza

arkusz
transkrypcja nagrań

standardowy

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

dla uczniów z trudnościami w nauce

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

 
Język rosyjski
typ arkusza

arkusz
transkrypcja nagrań

standardowy

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz

dla uczniów z trudnościami w nauce

pobierz arkusz

pobierz transkrypcję

pobierz klucz