Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2006

Poniżej zamieszczamy arkusze i kryteria oceniania egzaminu gimnazjalnego 2006 w postaci plików w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Typ arkusza
Część humanistyczna
26 kwietnia
Część matematyczno-przyrodnicza
27 kwietnia

Arkusz

Przykładowe rozwiązania
i punktowanie zadań

Arkusz

Przykładowe rozwiązania
i punktowanie zadań

standardowy pobierz  pobierz pobierz pobierz
dla słabowidzących pobierz  pobierz pobierz pobierz
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz pobierz pobierz pobierz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz pobierz pobierz pobierz