Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2003

Poniżej zamieszczamy arkusze z egzaminu gimnazjalnego 2003 oraz klucze odpowiedzi, schematy oceniania i opisy arkuszy w postaci plików w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Typ arkusza
Część humanistyczna
8 maja
Część matematyczno-przyrodnicza
9 maja
Arkusz Klucze odpowiedzi
schematy oceniania
i opis arkusza
Arkusz Klucze odpowiedzi
schematy oceniania
i opis arkusza
standardowy pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
pobierz  pobierz klucz i schemat
pobierz opis
dla słabowidzących
czcionka 16 pkt.
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
dla słabowidzących
czcionka 24 pkt.
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
dla niewidzących pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis
pobierz pobierz klucz i schemat
pobierz opis