Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2015

Poniżej zamieszczamy arkusze testów ze Sprawdzianu 2015. Do otwarcia plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
        http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

 

 

Typ arkusza

Arkusz

Odpowiedzi

Termin

Część pierwsza sprawdzianu

standardowy arkusz pobierz odpowiedzi pobierz
1 kwietnia
dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz pobierz odpowiedzi pobierz
1 kwietnia
dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt arkusz pobierz odpowiedzi pobierz
1 kwietnia
dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt arkusz pobierz odpowiedzi pobierz
1 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz odpowiedzi pobierz
1 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz odpowiedzi pobierz
1 kwietnia

Część druga sprawdzianu

Język angielski

standardowy arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia

Język niemiecki

standardowy arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia

Język hiszpański

standardowy arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia

Język francuski

standardowy arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia

Język rosyjski

standardowy arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz
transkrypcja
odpowiedzi pobierz 1 kwietnia