Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2014

Poniżej zamieszczamy arkusze testów ze Sprawdzianu 2014. Do otwarcia plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
        http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Typ arkusza

Arkusz

Klucze
punktowania

Termin

standardowy arkusz pobierz klucze pobierz 1 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz klucze pobierz 1 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz klucze pobierz 1 kwietnia