Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2005

Poniżej zamieszczamy arkusze testów, klucze odpowiedzi i schematy oceniania  ze Sprawdzianu 2005, w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif.  Do otwarcia tych plików niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
        http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Typ arkusza

Arkusz

Klucz odpowiedzi,
schematy oceniania,
kartoteka

Termin

standardowy arkusz pobierz  schemat pobierz
klucz pobierz
kartotekę pobierz
5 kwietnia
dla słabowidzących arkusz pobierz  schemat pobierz
klucz pobierz
kartotekę pobierz
5 kwietnia
dla niewidzących arkusz pobierz  schemat pobierz
klucz pobierz
kartotekę pobierz
5 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz schemat pobierz
klucz pobierz
kartotekę pobierz
5 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz schemat pobierz
klucz pobierz
kartotekę pobierz
5 kwietnia
 
Wyniki sprawdzianu 2005 zestawienie wyników szkół pobierz

zestawienie wyników w układzie terytorialnym pobierz
5 kwietnia