Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2013

Poniżej publikujemy arkusze dla egzaminów maturalnych - sesja wiosenna 2013.

 

Przedmiot Poziom Arkusz Kryteria oceniania

7 maja 2013

Język polski podstawowy

Arkusz

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania

Wiedza o tańcu podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

8 maja 2013

Matematyka podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

Historia muzyki podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony

Arkusz II

Kryteria oceniania

9 maja 2013

Biorąc pod uwagę pojawiające się sygnały, że niektórzy zdający egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zinterpretowali polecenie do zadania 4. w taki sposób, że umieszczali odpowiedzi pod fragmentami tekstu, a nie nad nimi, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjął decyzję, że w zadaniach 4.2.–4.7. – niezależnie od tego, czy zdający wpisał poprawną odpowiedź przed danym fragmentem, czy też po nim – odpowiedź zostanie uznana. W przypadku zadania 4.1. każdy zdający otrzyma 1 punkt. System informatyczny jest przygotowany na takie rozwiązanie.

Język angielski podstawowy

Arkusz
Transkrypcja

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
Transkrypcja
 
Język angielski
w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

10 maja 2013
Matematyka rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

Język polski rozszerzony Arkusz II Kryteria oceniania

13 maja 2013

Wiedza
o społeczeństwie
podstawowy

Arkusz I

Arkusz I
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

Filozofia podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

14 maja 2013

Chemia podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

Geografia podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

mapa Mapa  

16 maja 2013

Język białoruski podstawowy
Arkusz

Kryteria oceniania

rozszerzony
Arkusz

Kryteria oceniania

Język kaszubski podstawowy Arkusz

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz

Kryteria oceniania

Język litewski podstawowy Arkusz

Kryteria oceniania

rozszerzony  

 

Język ukraiński podstawowy Arkusz

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz

Kryteria oceniania

17 maja 2013

Biologia podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

Historia podstawowy

Arkusz I

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

20 maja 2013

Fizyka
i astronomia
podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

Język łaciński
i kultura antyczna
podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

21 maja 2013

Język niemiecki podstawowy

Arkusz
Transkrypcja

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
Transkrypcja
 
Język niemiecki
w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

22 maja 2013

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE uprzejmie informujemy, że w zadaniu 2. w arkuszu z informatyki na poziomie rozszerzonym na etapie formatowania i przygotowywania materiału do druku algorytm został błędnie zapisany.
W związku z powyższym zadanie zostaje unieważnione, a wszyscy zdający otrzymają za nie maksymalną liczbę punktów.

Informatyka podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
dane_pp

 

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
dane_pr

 

Historia sztuki podstawowy Arkusz I

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz II

Kryteria oceniania

23 maja 2013

Język rosyjski podstawowy

Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
Transkrypcja
 

24 maja 2013

Język francuski podstawowy Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
Transkrypcja
 
Język francuski w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

27 maja 2013

Język hiszpański podstawowy Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
Transkrypcja
 
Język hiszpański w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

28 maja 2013

Język włoski podstawowy Arkusz
Transkrypcja

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I

Kryteria oceniania

Arkusz II
Transkrypcja
pobierz