czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Analizy wyników › Skale staninowe 2009

Skale staninowe 2009

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Poniższa tabela określa jaka wyrażona procentowo liczba wyników uszeregowanych rosnąco, zawiera się w określonym przedziale.

 nazwa stanina

rangi centylowe
w % liczby wyników 

 procent wyników
zawarty w  przedziale

 1- najniższy 

 poniżej 4

   4 

 2- bardzo niski 

   4-10

   7 

 3- niski

 11-22

 12

 4- niżej średni

 23-39

 17

 5- średni

 40-59

 20

 6- wyżej średni

 60-76

 17

 7- wysoki

 77-88

 12

 8- bardzo wysoki

 89-95

   7

 9- najwyższy

 powyżej 95

  4

Poniżej publikujemy w formacie pdf pliki/pomoc/icon_pdf.gif tabele pozwalające na odczytanie pozycji wyniku ucznia | szkoły na podstawie osiągniętego przez ucznia | szkołę wyniku procentowego.  Zawartość tabel została wyliczona na podstawie wyników zdającej maturę 2009 populacji, dla czternastu najliczniej zdawanych przedmiotów, osobno dla każdego poziomu oraz dla trzech województw i całego okręgu.

przedmiot

szkoła

uczeń

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

biologia pobierz pobierz pobierz pobierz
chemia pobierz pobierz pobierz pobierz
fizyka i astronomia pobierz pobierz pobierz pobierz
geografia pobierz pobierz pobierz pobierz
historia pobierz pobierz pobierz pobierz
historia sztuki pobierz pobierz pobierz pobierz
informatyka pobierz pobierz pobierz pobierz
język angielski pobierz pobierz pobierz pobierz
język francuski pobierz pobierz pobierz pobierz
język niemiecki pobierz pobierz pobierz pobierz
język polski pobierz pobierz pobierz pobierz
język rosyjski pobierz pobierz pobierz pobierz
matematyka pobierz pobierz pobierz pobierz
wiedza o społeczeństwie pobierz pobierz pobierz pobierz
krajowe skale staninowe dla uczniów pobierz

Przykład:

1. Absolwent uzyskał 74% punktów zdając język polski na poziomie rozszerzonym.

Po pobraniu tabeli właściwej dla ucznia, języka polskiego i poziomu rozszerzonego wyszukujemy w kolumnie "Procent punktów" wiersz, w którym występuje 74. 
Z kolumny "stanin" dla tego wiersza odczytujemy przedział, w którym znalazł się wynik ucznia - w naszym przykładzie jest to stanin 7 czyli wynik "wysoki".

2. Średnia szkoły na egzaminie z biologii na poziomie podstawowym po zaokrągleniu do części całkowitej wyniosła 52%.

Po pobraniu tabeli właściwej dla szkoły, biologii i poziomu podstawowego wyszukujemy w kolumnie "Średnia szkoły" wiersz, w którym występuje 52. 
Z kolumny "stanin" dla tego wiersza odczytujemy przedział, w którym znalazł się wynik szkoły - w naszym przykładzie jest to stanin 7 czyli wynik "wysoki".

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-07-16 10:00
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl