Przejdź do menu Przejdź do treści

Arkusze egzaminu maturalnego - 2024 r.

Poniżej publikujemy arkusze dla egzaminów maturalnych - sesja wiosenna 2024.

 

7 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 cz. I pobierz...
cz. I arkusz dla obywateli Ukrainy pobierz...

cz. II pobierz...
cz. II arkusz dla obywateli Ukrainy pobierz...
 
2023 cz. I pobierz...
cz. I arkusz dla obywateli Ukrainy pobierz...

cz. II pobierz...
cz. II arkusz dla obywateli Ukrainy pobierz...
 
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015    
2023 cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
 
dla osób niesłyszących 2015 cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
 
2023 cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
 

 

8 MAJA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A)
pobierz... (arkusz dla obywateli Ukrainy)
 
2023 pobierz... (wersja A)
pobierz... (arkusz dla obywateli Ukrainy)
 
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015    
2023 pobierz... (wersja A)  

 

8 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  
JĘZYK KASZUBSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  

 

9 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A)
pobierz... (wersja A dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
transkrypcja
 
2023 pobierz... (wersja A)
pobierz... (wersja A dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
transkrypcja
 
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015      
2023 pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla osób niesłyszących 2015      
2023 pobierz...    
dla osób z zaburzeniem widzenia barw 2015      
2023 pobierz... pobierz...
transkrypcja
 

 

9 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
dla osób z zaburzeniem widzenia barw 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A)
pobierz... (wersja A dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
transkrypcja
 
2023 pobierz... (wersja A)
pobierz... (wersja A dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK WŁOSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 

 

10 MAJA, GODZINA 9:00
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015    
2023 pobierz...  

 

10 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
dla osób z zaburzeniem widzenia barw 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 

 

13 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015      
2023 pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla osób niesłyszących 2015      
2023 pobierz...    
dla osób z zaburzeniem widzenia barw 2015      
2023 pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 

 

13 MAJA, GODZINA 14:00
FILOZOFIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

14 MAJA, GODZINA 9:00
BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015    
2023 pobierz...  

 

14 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... (wersja A) transkrypcja  
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK ROSYJSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 

 

15 MAJA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

15 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK FRANCUSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 

 

16 MAJA, GODZINA 9:00
CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

16 MAJA, GODZINA 14:00
HISTORIA MUZYKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PRZYKŁADY
NUTOWE
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... pobierz...  
2023 pobierz... pobierz...  

 

17 MAJA, GODZINA 9:00
GEOGRAFIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ MAPA ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz... pobierz...  
2023 pobierz... pobierz...  
dla osób niewidomych - czarnodruk 2015      
2023 pobierz...    

 

17 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK BIAŁORUSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  
JĘZYK LITEWSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  
JĘZYK UKRAIŃSKI - POZIOM PODSTAWOWY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  

 

20 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

20 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK BIAŁORUSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  
JĘZYK LITEWSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  
JĘZYK UKRAIŃSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015    
2023 pobierz...  

 

21 MAJA, GODZINA 9:00
HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

21 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK HISZPAŃSKI - POZIOM DWUJĘZYCZNY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja
 

 

22 MAJA, GODZINA 9:00
INFORMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ MATERIAŁY
DODATKOWE
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 cz. I pobierz...
cz. II pobierz...
pobierz...  
2023 pobierz... pobierz...  

 

22 MAJA, GODZINA 14:00
HISTORIA SZTUKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

23 MAJA, GODZINA 9:00
FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015 pobierz...  
2023 pobierz...  

 

23 MAJA, GODZINA 14:00
JĘZYK WŁOSKI - POZIOM ROZSZERZONY
TYP ARKUSZA FORMUŁA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy 2015      
2023 pobierz... (wersja A) pobierz...
transkrypcja