Przejdź do menu Przejdź do treści

Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia dla ubiegających się o pracę

Poniżej zamieszczamy kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia dla osób ubiegających się o pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Kwestionariusz osobowy pobierz...

Oświadczenie kandydata o zgodności z oryginałem kserokopii wszystkich załączonych dokumentów pobierz...

Oświadczenie kandydata o niekaralności pobierz...

Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych pobierz...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz...