Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2004

Poniżej zamieszczamy arkusze i kryteria oceniania egzaminu gimnazjalnego 2004 w postaci plików w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Typ arkusza
Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza

Arkusz

Klucze odpowiedzi,
schematy oceniania

Arkusz

Klucze odpowiedzi,
schematy oceniania

standardowy pobierz pobierz klucz i schemat pobierz pobierz klucz i schemat
dla słabowidzących pobierz pobierz klucz i schemat pobierz  pobierz klucz i schemat
dla słabowidzących
czcionka 24 pkt.
pobierz pobierz klucz i schemat pobierz pobierz klucz i schemat
dla niewidzących pobierz   pobierz  
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz pobierz klucz  i schemat pobierz pobierz klucz i schemat
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz pobierz klucz  i schemat pobierz pobierz klucz i schemat