Przejdź do menu Przejdź do treści

Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty - 2020 r.

Poniżej zamieszczamy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty 2020.

JĘZYK POLSKI - 30 MARCA
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z autyzmem pobierz...   pobierz... pobierz...
dla słabowidzących 16pkt. pobierz...   pobierz... pobierz...
dla słabowidzących 24pkt. pobierz...   pobierz... pobierz...
dla niewidomych (czarnodruk) pobierz...     pobierz...
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz...   pobierz... pobierz...
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz...   pobierz... pobierz...

 

MATEMATYKA - 31 MARCA
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
KARTA
ROZWIĄZAŃ
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
dla uczniów z autyzmem pobierz...     pobierz... pobierz...
dla słabowidzących 16pkt. pobierz...     pobierz... pobierz...
dla słabowidzących 24pkt. pobierz...     pobierz... pobierz...
dla niewidomych (czarnodruk) pobierz...       pobierz...
dla niewidomych (syntezator) pobierz...       pobierz...
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz...     pobierz... pobierz...
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz...     pobierz... pobierz...
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu pobierz... pobierz...     pobierz...

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 1 KWIETNIA
JĘZYK ANGIELSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
PLIK
DŹWIĘKOWY
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla słabowidzących 16pkt. pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla słabowidzących 24pkt. pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla niewidomych (czarnodruk) pobierz...     pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz...   pobierz...   pobierz...
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK FRANCUSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
PLIK
DŹWIĘKOWY
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK HISZPAŃSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
PLIK
DŹWIĘKOWY
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK NIEMIECKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
PLIK
DŹWIĘKOWY
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z autyzmem pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz...   pobierz...   pobierz...
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
PLIK
DŹWIĘKOWY
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz...   pobierz...   pobierz...
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz...   pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ KARTA
ODPOWIEDZI
ZESZYT
ROZWIĄZAŃ
PLIK
DŹWIĘKOWY
ODPOWIEDZI
standardowy pobierz... pobierz... pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...