Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2003

Poniżej zamieszczamy arkusze i karty odpowiedzi ze Sprawdzianu 2003 w postaci plików w formacie PDF . Zamieszczamy tutaj również wyniki osiągnięte przez uczniów podczas sprawdzianu w szkołach, wszystkich gminach, powiatach i województwach naszego okręgu. Zestawienia zawierają współczynniki łatwości oraz średnie całego sprawdzianu oraz pięciu sprawdzanych umiejętności.
Do otwarciatych plików niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Typ arkusza
Arkusz
i karta odpowiedzi
Klucze odpowiedzi
i schematy oceniania
Opis zestawu zadań
Termin
standardowy arkusz pobierz
kartę pobierz
klucz pobierz
schemat pobierz
opis pobierz 8 kwietnia
dla słabowidzących arkusz pobierz
kartę pobierz
klucz pobierz
schemat pobierz
opis pobierz 8 kwietnia
dla niewidzących arkusz pobierz klucz pobierz
schemat pobierz
opis pobierz 8 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz
kartę pobierz
klucz i schemat pobierz opis pobierz 8 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w nauce arkusz pobierz
kartę pobierz
klucz i schemat pobierz opis pobierz 8 kwietnia
 
Wyniki sprawdzianu 2003 zestawienie wyników szkół pobierz
zestawienie wyników gmin, powiatów, województw pobierz
8 kwietnia