piątek, 22 września 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Informacje o OKE › Podstawy prawne...

Podstawy prawne funkcjonowania OKE w Poznaniu

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

funkcjonuje na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego,
  • statutu nadanego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zarządzenie Nr 741 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym,
  • regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora OKE w Poznaniu Nr 49/2019 z dnia 17.12.2019 r.

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-19 10:07
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl