Strona główna › ... › Informacje o OKE › Podstawy prawne...
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Podstawy prawne funkcjonowania OKE w Poznaniu

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

funkcjonuje na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego,
  • statutu nadanego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 513 z dnia 10.10.2016 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym,
  • regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora OKE w Poznaniu Nr 14/2016 z dnia 31.10.2016 r.

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-31 10:14
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl